Sidespor

En selvbiografisk bok om det å leve med to barn utenfor A4-boksen.

Sidespor

av Kristine Lindhøy

Sidespor

Livet tar sjelden den retningen man ser for seg. Ofte er det sidesporene og omveiene man ikke har planlagt, som beriker og gjør livet innholdsrikt. De gjør at man setter større pris på de små tingene i hverdagen.

Man planlegger ikke å få et barn med astma, adhd og tourettes syndrom eller et barn med en alvorlig medfødt hjertefeil. Noen ganger skjer det likevel. Helt uventet er livet snudd på hodet og alle planer man har lagt er ikke lenger brukbare. Man må plutselig gå over til plan B, selv om man i utgangspunktet bare hadde en plan A.

Man blir tvunget til å gå over til plan B når det fantasifulle barnet, som etter plan A skulle vært et rolig og veloppdragent barn, heller en bøtte med vann over hodet på en skolevikar, eller sprayer den nye jaguaren til naboen med sprayboks. Man har ikke annet valg enn å gå over til plan B når det overlevende barnet, som etter plan A skulle vært frisk, er dødssyk og får et akutt hjerteinfarkt i en alder av to år. Definitivt plan B uten å ha en plan B. 

Dette er en mors beretning om hverdagen med to barn med spesielle behov. På godt og vondt. 

Sidespor i undervisning og opplæring.

Boken blir brukt ved masterstudiet i spes.ped. ved NLA Høgskolen i Bergen.  

Den blir brukt som fagstoff av ansatte i skolesystemet, helsepersonell og fagpersoner i kommune og NAV.

Sidespor er utgitt på forlaget Publica Bok. 

Pris kr. 100,- (pluss porto).

Kontakt meg for signerte eksemplarer.